SỰ NGHIỆP

FIXCOM

 Gắn kết giá trị trọn vẹn

Một giải pháp cho một nhu cầu để mang lại kết quả cuối cùng gần nhất với sự kỳ vọng ban đầu của bạn.

Thông tin mới tại Fixcom

 

Xây dựng tương lai trên cơ sở hạ tầng mở

Ký kết hợp tác lĩnh vực Viễn Thám với Cục Viễn Thám Quốc Gia - Việt Nam


.Ký kết hợp tác lĩnh vực khoa học Khí tượng Thủy văn & Biến đổi khí hậu

 

Ký kết hợp tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao Viện CN cao ĐH Kiên Giang

Làm sao để doanh nghiệp trở nên thông minh hơn

 

 

Phân tích

Thấu hiểu hơn để đổi mới nhanh hơn


Thương mại

Tạo ra tương tác thông minh với khách hàng, đối tác và nhà cung cấp


Bảo mật

Phát hiện, ngăn chặn và phản ứng với những mối đe dọa đối với hệ thống và dữ liệu doanh nghiệp


Đ iện toán đám mây

Chính bạn nên nắm quyền kiểm soát dữ liệu đám mây của mình. SoftLayer chính là giải pháp.

MobileFirst

Phát triển, triển khai và mang lại trải nghiệm di động đáng tin cậy

Trí tuệ nhân tạo

Khai thác sức mạnh điện toán nhận thức cho doanh nghiệp