CÔNG NGHỆ

Fixcom tập trung vào các dịch vụ từ đầu đến cuối trong các dịch vụ công nghệ.  Những nỗ lực tiên phong của Fixcom cho phép tích hợp các giải pháp của mình vào quy trình sản xuất kinh doanh của khách hàng.  Công ty cung cấp dịch vụ công nghệ luôn đáp ứng mong đợi của khách hàng.