Giải pháp Quản lý Doanh nghiệp

Chúng tôi từng bước xây dựng và hoàn thiện bộ ứng dụng ERP ( FERP) kế thừa nền tảng Odoo để phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam và các quốc gia khác

FIXCOM ERP

Odoo - Sample 1 for three columns

Xây dựng Website

Nhận một trang web tự động điều chỉnh để phù hợp với nguyên tắc thương hiệu và phong cách của bạn.

Odoo - Sample 2 for three columns

Thương mại điện tử

Dễ dàng tạo các thiết kế tùy chỉnh cho các trang sản phẩm để giới thiệu doanh nghiệp của bạn một cách độc đáo

Odoo - Sample 3 for three columns

Tính năng Ba

Delete the above image or replace it with a picture that illustrates your message. Click on the picture to change it's rounded corner style.