Điểm bán hàng thân thiện với người dùng

Thiết lập trong vài phút, bán trong vài giây. Tương thích với mọi thiết bị.

 

 

Tương thích với mọi phần cứng

Không cần cài đặt và không yêu cầu phần cứng cụ thể.

 

Trực tuyến hoặc ngoại tuyến 

Điểm bán hàng của Fixcom vẫn đáng tin cậy ngay cả khi kết nối của bạn không được.

Thiết lập cửa hàng mới một cách nhanh chóng và dễ dàng chỉ với kết nối internet. Sau đó, sử dụng Điểm bán hàng của bạn ở mọi nơi, mọi lúc. Trong khi kết nối internet là bắt buộc để bắt đầu Điểm bán hàng, nó sẽ vẫn hoạt động ngay cả sau khi ngắt kết nối hoàn toàn.Giữ liên lạc với khách hàng của bạn

Và giữ họ quay trở lại với các chương trình khách hàng thân thiết.