Lập hóa đơn trực tuyến dễ dàng

Quản lý hợp đồng, tạo hóa đơn định kỳ, hóa đơn thời gian biểu, được thanh toán nhanh hơn.

 

 

Được thanh toán nhanh hơn

Thanh toán trực tuyến và tự động theo dõi.

Chấp nhận thanh toán trực tuyến qua Paypal , Ingenico , Buckaroo , Stripe, Authorize.net, Atos Worldline hoặc Adyen. Loại bỏ sự phiền phức khi gửi lời nhắc cho các khoản thanh toán trễ hoặc chưa thanh toán. Việc theo dõi tự động rất đơn giản để định cấu hình và giúp đơn giản hóa việc thanh toán để thực hiện thanh toán nhanh chóng và dễ dàng.

Odoo image and text block

Đơn giản hóa kế toán của bạn

Theo dõi chuyển động tài khoản ngân hàng và trạng thái của hóa đơn.

Sử dụng tổng quan trạng thái để giúp theo dõi các bản nháp, hóa đơn trả tiền và chưa thanh toán. Tự động ghi lại tất cả giao dịch từ tài khoản ngân hàng của bạn bằng cách nhập và điều chỉnh các bảng sao kê ngân hàng của bạn.

Phân tích doanh thu của bạn

Truy cập dữ liệu sâu sắc để có được bức tranh lớn.

Nhận quyền truy cập trực tiếp vào thông tin chính với trang tổng quan linh hoạt và có thể tùy chỉnh. Tạo định nghĩa của riêng bạn và phân tích lập hóa đơn của bạn theo sản phẩm, khách hàng, nhân viên bán hàng, v.v.


Kinh doanh thông minh

Odoo text and image block