Chia sẻ kiến ​​thức của bạn

Sức mạnh của YouTube và Slideshare được kết hợp trên trang web của bạn

 

 

Odoo CMS - a big picture

Hệ thống quản lý tài liệu

Xuất bản các bản trình bày, video, hình ảnh và tài liệu trực tiếp trên trang web của bạn. Nói lời tạm biệt với các tệp lưu trữ phức tạp và các tệp của bên thứ ba. Với Fixcom Slides, bạn có thể tập trung tất cả tài liệu trên trang web của mình và chia sẻ chúng công khai hoặc riêng tư với các nhóm được chọn. 

 

Chia sẻ nội dung của bạn với mọi người

Giúp khách truy cập và khách hàng của bạn dễ dàng truy cập nội dung của bạn. Với Fixcom Slides, bạn có nhiều cách để chia sẻ bản trình bày và video của mình trên phương tiện truyền thông xã hội, qua email hoặc thậm chí bằng cách nhúng nội dung trực tiếp vào một trang web khác.

 

Odoo text and image block

Giới thiệu công việc và thành công của bạn


I