Fixcom Odoo Version 10.0-20161130

Information about the Fixcom instance of Odoo, the Open Source ERP.

Installed Applications

CRM
Tiềm năng, Cơ hội, Các hoạt động
Dự án
Dự án, Tác vụ
Quản lý Kho
Kiểm kho, Logistics, Quản lý kho
Bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Chấm công
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Quản lý kỳ nghỉ
Nghỉ lễ, cấp phát ngày nghỉ và yêu cầu nghỉ
Xuất hóa đơn
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Tài chính và kế toán
Kế toán tài chính và kế toán quản trị
Năng suất
Sticky notes, Collaborative, Memos
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Quản lý thu mua
Đơn bán hàng, Nhận hàng, Hóa đơn NCC
Danh mục nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Quản lý vào ra
Manage employee attendances
Quy trình tuyển dụng
Việc làm, Tuyển dụng, Ứng viên, Phỏng vấn
Theo dõi Chi tiêu (Nhân viên)
Xác nhận chi phí, xuất hóa đơn
Bảng điều khiển
Tạo bảng thông tin tuỳ biến của bạn
Danh bạ các Liên hệ
Khách hàng, Nhà cung cấp, Đối tác,...
HR Dashboard
Dashboard For HR managers and Officers.
MuK Documents
Document Management System
Sale Discount on Total Amount
Discount on total in Sale and invoice with Discount limit and approval
VietERP Mailbox
Simple Odoo mailbox
Các Chiến dịch gửi email hàng loạt
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Thiết bị
Thiết bị, Tài sản, Phần cứng Nội bộ, Theo dõi Phân bổ
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Website Live Chat
Website Live Chat with Visitors/Customers